Karkonosze
góry, skałki, wodospady...

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin stanowi formę porozumienia między wydawcą strony internetowej "Karkonosze - góry, skałki, wodospady..." -  www.karkonosz.info.pl, nazywanej dalej witryną i każdym użytkownikiem tej strony internetowej, nazywanym dalej użytkownikiem.

1.2. Użytkownikiem witryny jest każda osoba otwierająca w swojej przeglądarce internetowej adres witryny www.karkonosz.info.pl, poszukująca lub zamieszczająca treści w witrynie.

1.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje zawarte witrynie i dotyczące np. czasów przejścia/dojścia, a także dostępnych dróg lub szlaków turystycznych, mają jedynie charakter ogólnych wskazówek i autor nie odpowiada  za ich aktualność w danym momencie. Dostępność punktów rozmieszczonych na terenie Karkonoszy,  a w tym na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, uzależniona jest od pory roku,  aktualnych warunków pogodowych, a nawet ewentualnych robót prowadzonych na szlakach przy ich budowie  lub naprawie. Dodatkowe ograniczenia mogą wynikać także z tzw. "zasad udostępniania KPN" oraz innych ograniczeń służących ochronie przyrody (więcej informacji w tym zakresie znaleźć można na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego). 

1.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje zawarte witrynie i dotyczące podmiotów, których działalność jest niezależna od wydawcy witryny (np. muzea, parki rozrywki, wyciągi narciarskie itp.), mają jedynie charakter ogólnych wskazówek i autor nie odpowiada  za ich aktualność w danym momencie. 

1.5. Użytkownik korzystający z witryny wyraża zgodę na postanowienia wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 

2. Postanowienia dotyczące zamieszczania ogłoszeń

2.1. W przypadku dodania ogłoszenia w witrynie, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści, a w tym materiały graficzne. 

2.2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. Jednocześnie wydawca zobowiązuje się do kontrolowania zamieszczanych treści i zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z polityką witryny, zasadami dobrego wychowania, treści obraźliwych dla jakiejkolwiek grupy społecznej, treści propagujących poglądy polityczne lub religijne, treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, politycznym itp. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczanych przez użytkowników materiałów graficznych o złej jakości oraz wszelkich materiałów graficznych mogących negatywnie wpływać na estetykę witryny. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów graficznych prezentujących logo innych stron internetowych o podobnej tematyce (np. bazynoclegowe). Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń naruszających postanowienia niniejszego regulaminu lub niezgodnych z polityką strony, bez zwrotu kosztów. Wydawca zastrzega sobie prawo do likwidacji witryny w dowolnym czasie, bez zwrotu kosztów.  

2.3. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu witryny - od kilku godzin, do kilku dni.

2.4. Dodanie jednego ogloszenia w dziale "Noclegi w Karkonoszach" jest bezpłatne. Wymagany do dodania ogłoszenia kod zostaje przesłany  na adres elektroniczny podany przez użytkownika podczas rejestracji.

2.5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia/likwidacji działu ogłoszeń w każdym czasie, bez zwrotu kosztów.

 

 

Karkonoski Park Narodowy [17] | Karpacz - atrakcje [11] | Szklarska Poręba - atrakcje [19] | Przesieka-atrakcje [10] | Sosnówka-atrakcje [4] | Jelenia Góra-atrakcje [4] | Muzea, ekspozycje, wystawy [2] | Zamki i pałace [6] | Rudawski Park Krajobrazowy [4] | Park Krajobrazowy Doliny Bobru [3] |